Δραστηριότητες

 • Καλλιέργεια της γλώσσας
 • Προγραφή
 • Προμαθηματικές έννοιες
 • Παραμύθια – Διηγήσεις
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Κουκλοθέατρο
 • Αισθητική αγωγή, όπως ζωγραφική , χειροτεχνίες, πηλό
 • Ελεύθερο παιχνίδι
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Αθλητικές δραστηριότητες: Μίνι Τένις, Γιόγκα
 • Φυσικές επιστήμες (παραγωγή θερμότητας, αέρας, φωτιά, πήξη, πάγος, εξάτμιση, κύκλος νερού)
 • Περιβαλλοντική αγωγή: ανακύκλωση, μόλυνση περιβάλλοντος, προστασία δασών και θάλασσας
 • Προετοιμασία για το δημοτικό